Kodėl verta ieškoti eksporto galimybių į Vokietiją

Lietuvoje vis daugiau įmonių savo verslo plėtrą sieja su ES valstybių rinkomis, tarptautinis bendradarbiavimas tampa esmine mažų ir vidutinių įmonių strategija. Lietuvos konkurenciniai pranašumai tokie kaip palanki geografinė padėtis, konkurencingos darbo užmokesčio sąnaudos lemiančios mažesnę produkcijos savikainą, išsilavinusi darbo jėga, gebėjimas gaminti klientų poreikiams pritaikytą produkciją per trumpą laiką, pakankamai išvystyta transporto ir logistikos infrastruktūra sudaro palankias sąlygas Lietuvos verslo atstovams plėstis į užsienio rinkas.

Vokietijos rinka Lietuvos ūkio subjektams yra labai patraukli savo dydžiu, geografiniu aspektu, rinkos paklausa ir perkamąja galia.
Užsienio verslo partnerių pasirinkimas – svarbus ir atsakingas etapas, nuo kurio labai priklauso įsitvirtinimo užsienio rinkose galimybės. Tačiau įvairios priežastys, tokios kaip, žinių apie konkrečią rinką ir konkurencinę verslo aplinką stoka, verslo kultūriniai skirtumai bei kalbos barjeras gali būti kliūtimi efektyviai eksporto rinkų paieškai.

Tačiau mums nei šios, nei kitos kliūtys neegzistuoja, nes…

 • Vokietijos rinkoje dirbame nuo 1998 m., puikiai pažįstame šią gigantišką rinką, stebime ir analizuojame jos pokyčius, žinome jos niuansus;
 • Esame profesionalūs rinkos tyrėjai, mes žinome kaip užmegzti kontaktą ir kaip jį vystyti toliau;
 • Nuo 1998 m. esame įvykdę tūkstančius rinkos tyrimų projektų Vokietijoje, Skandinavijos bei Baltijos šalyse bei teikę tyrimais paremtas konsultacijas šimtams verslo subjektų dėl jų produktų bei paslaugų padėties rinkoje;
 • Turime sukaupę solidžią verslo kontaktų duomenų bazę ir ją vystome toliau;
 • Turime noro ir galimybių padėti Lietuvos verslui surasti eksporto galimybes Vokietijos rinkoje ir joje įsitvirtinti.

Ką mes siūlome

 • Vienkartines ir tęstines konsultacijas apie Vokietijos rinkos situaciją, teisinius, ekonominius, mokestinius verslo aplinkos aspektus;
 • Pirminius ir antrinius rinkos tyrimus dominančioje tikslinėje grupėje;
 • Aktyvią verslo kontaktų Lietuvos verslui paiešką siekiant parduoti lietuviškas prekes, paslaugas, skatinti eksportą, užmegzti ir vystyti tarptautinius verslo ryšius;
 • Pagalbą pasirengiant įmonės prezentacijoms vokiečių arba anglų kalba;
 • Pagalbą pirminėje kontaktavimo su užmegztais kontaktais stadijoje;
 • Duomenų apie konkrečius potencialius partnerius surinkimą, įskaitant kredito ir finansinės rizikos informaciją;
 • Tarpininkavimą derybose bei sudarant sandorius;
 • Konsultacinę ir organizacinę pagalbą rengiant individualius įmonių susitikimus, esant pageidavimui vykstame ir dalyvaujame susitikimuose kartu;
 • Konsultacijas rengiant eksporto, rinkodaros, marketingo strategijas;
 • Konsultacijas dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, taip pat padedame parengti ir pateikti pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams;
 • Konsultuojame ir padedame pasirengti dalyvavimui parodose Vokietijoje arba lydime Lietuvos įmonių atstovus į parodas ir padedame vietoje užmegzti kontaktus;
 • Pagalbą steigiant ūkio subjektus Vokietijoje;
 • Profesionalias vertėjavimo paslaugas, galime pasiūlyti tiek oficialiai pripažintų vertėjų paslaugas, tiek Vokietijoje studijuojančių lietuvių studentų paslaugas.

Kaip mes dirbame

 • Esame verslo profesionalai, mūsų pagrindinis tikslas yra pasiekti, kad klientas gautų tikslią, kompetetingą ir teisingą informaciją;
 • Teikiame tiek vienkartinio pobūdžio konsultacines paslaugas ar rinkos tyrimus, tiek visą paslaugų kompleksą “Nuo kontakto iki kontrakto”;
 • Prieš pradėdami teikti kompleksines eksporto plėtros konsultavimo paslaugas įvertiname Lietuvos įmonės ir jos produktų galimybes Vokietijos rinkoje, teikiame atitinkamas rekomendacijas, konsultuojame dėl tinkamo įmonės pateikimo Vokietijos rinkai;
 • Teikiame prioritetą paslaugų kokybei, o ne greičiui: pasiruošimas eksportui yra ilgas ir sudėtingas procesas ir siekiant sėkmės turi būti atliktas labai gerai;
 • Darbo proceso skaidrumas mums yra ne mažiau svarbus, atlikę darbą klientui pateikiame išsamią ir pagrįstą paslaugų ataskaitą, įskaitant ir nesusidomėjusių įmonių kontaktus bei priežastis (gryžtamasis ryšys) bei rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų.

Mūsų kontaktai Vokietijoje:
BERENT Deutschland GmbH
Königstor 28
D-34117 Kassel, Germany
+49 561 503 44 210