BERENT vykdomuose tyrimuose naudojame šiuos respondentų apklausų metodus

Skambiname telefonu

Skambiname respondentams telefonu - CATI metodas

Apklausiame internetu

Apklausiame respondentus internetu - CAWI metodas

Apklausiame paštu

Siunčiame respondentams klausimynus įprastu paštu - apklausos paštu

Interviu namuose

Atliekame respondentų interviu namuose, darbe ar mūsų ofise - tiesioginio interviu metodas


Jums reikiamą informaciją mes galime surinkti naudodami savo kasdienines apklausas telefonu (CATI Omnibus) arba specialiai paruoštą tyrimą (Ad-hoc).