Prekės ženklo žinomumas.
Sekimo pasiūlymas

Užsakykite prekės ženklo žinomumo sekimo tyrimo paketą metams už 250 eurų per mėnesį ir sekite savo prekės ženklo spontaninį bei primintinį žinomumą:

Spontaninis žinomumas – prekės ženklo prisiminimas, prekės ženklo stiprumo matas

  • Itraukiami konkurentų prekių ženklai – galimybė lyginti
  • Pirmas paminėjimas (top of mind)
  • Žinomumas tikslinėse grupėse
  • Identifikavimas demografinių grupių, kurios mažiau ar apskritai nežino prekės ženklo
  • Žinomumo pokyčio analizė laike

Klausimų pavyzdys:

Kokius automobilių gamintojus žinote, apie kuriuos skaitėte, girdėjote arba matėte?“

 

Kokius dar žinote automobilių gamintojus?“

 

Primintinis žinomumas – pateiktų prekinių ženklių atpažinimas

Klausimo pavyzdys:

Apie kuriuos iš šių automobilių gamintojų skaitėte, girdėjote, matėte?

 

 

1 metų sutarties kaina yra 3.000 eurų (250 eurų/mėn.).

Kainos nurodytos be PVM.

 

Trumpai apie tyrimą

Tikslinė grupė 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai
Imtis 2400 respondentų per metus (200 respondentų per mėnesį)
Apklausos būdas Apklausa internetu (CAWI Omnibus)
Atranka Atsitiktinė kvotinė; kvotos nustatomos atsižvegiant į Lietuvos gyventojų pasiskirstymą pagal lytį, amžiaus grupes ir apskritis.
Demografija Standartinės charakteristikos – lytis, amžius, gyvenamoji vieta (apskritis), gyvenamosios vietos dydis, išsilavinimas, šeimyninė padėtis, užsiėmimas, pajamos.
Rezultatai Kiekvieną mėnesį pateikiamos bendrinės rodiklių ataskaitos (slenkantys vidurkiai); kas ketvirtį pateikiamos detalios ataskaitos suderintos su užsakovu (specialūs pjūviai) (Powerpoint, Excel lentelės arba duomenų failas)