Žodynas – dažnai naudojami terminai

Aklas testas (blind test)
Technika naudojama produkto arba pakuotės įvertinimui, kai panaikinama prekės ženklo įtaka atsakymams.
Apklausos greitis (Completes per hour – CPH)
Per valandą atliktų apklausų skaičius. Šis skaičius priklauso nuo atrankinių klausimų, imties atitikimo, apklausos ilgio, bendradarbiavimo laipsnis ir pan.
Apklausos ilgis (Length of interview)
Tikslus skaičius minutėmis kiek laiko trunka užduoti klausimus ir užrašyti atsakymus apklausoje. Į šį laiką taip pat įeina produkto testavimas/degustavimas, bei koncepcijų tikrinimas.
Asmeninė apklausa (F2F)
Respondentai yra apklausiami “akis į akį”. Apklausėja gali apimti betkokią temą. Asmeninis interviu gali būti atliktas betkur – respondento namuose, verslo vietoje ir t.t. Interviu gali būti ir trumpi ir ilgi, priklausomai nuo temos. Ekspozicijos dažnai yra naudojamos pagalbėti respondentui atsakyti i klausimus.
Atviri klausimai (Open questions)
Atviri klausimai neturi galimų atsakymo variantų, leidžia respondentui laisvai atsakyti ir išreikšti bet kokią mintį, kuri, jo nuomone, yra tinkama klausimui. Atsakymai gali skirtis savo apimtimi ir detalumu, nelygu klausimo pobūdis ir respondento susidomėjimas.
CAPI
Asmeninė apklausa atliekama kompiuterio pagalba (Computer Assisted Personal Interviewing).
CATI
Apklausa telefonu atliekama kompiuterio pagalba ( Computer Assisted Telephone Interviewing)
CLT (Central Location Test)
Terminas, nurodantis tyrimus, kurie atliekami pasirinktoje vietoje arba rajone. Apklausos metodas dažniausiai yra asmeninės apklausos (F2F)  arba grupinės apklausos (“focus” grupės).
CPI (Kaina už interviu)
Rodiklis parodantis kokia yra vieno užbaigto interviu kaina. Skaičiuojama dalinant panaudotą tyrimo biudžetą iš atliktų apklausų kiekio.

Cross-Tab (X-Tab)/ Cross-Tabulation
Lentelė, kuri parodo dažnumą ir/arba procentą respondentų, kurie davė ivairius atsakymus į klausimą apklausoje. Lentelėje detaliai parodomi klausimo atsakymai ar atsakymų grupės.
Demografija  (Demographics/Demos)
Taip apibrėžiamos esminės respondento statistikos – amžius, pajamos, išsilavinimas ir kitos asmeninės respondento charakteristikos.
Fokus Grupė/Interviu (FGI)
Nestruktūrizuotass apklausos metodas, kai maža grupelė respondentų (8-10) dalyvauja diskusijoje tam tikra tema prižiūrint moderatoriui. Tai yra kokybinis tyrimas.
Giluminis interviu (In-depth Interview/IDI)
Apklausa atliekama nestruktūrizuotas interviu metodu. Jo metu užduodami klausimai, neturint iš anksto paruošto plano.

Imtis (Base)
Minimalus apklausų kiekis, kuris reikalingas tyrimui  įvykdyti.
Kodavimas (Coding)
Procesas, kurio metu grupuojami vienodi arba panašūs atsakymai. Kiekviena grupė turi atskirą kodą (skaičių/numerį). Šį darbą įprastai atlieka darbuotojai vadinami koduotojais.
Koncepcijos testas (Concept test)
Testas tiriantis kliento reakciją į produkto/paslaugos apibrėžimą, o ne patį produktą/paslaugą.
Kontaktas
Apklausėjo bendravimas su potencialiu respondentu, tikrinanti respondento tinkamumą apklausos dalyvavimui.
Nuostatų tyrimas (Attitude research)
Tyrimas nustatantis ką žmonės jaučia/mano apie tam tikrus produktus, idėjas ar bendroves.
Omnibus apklausa (Omnibus survey)
Apklausa, kuri tiria daug nesusijusių temų ir klausimų. Tai gali būti „pasidalintų išlaidų“ tyrimas, kuriame dalyvauja daug skirtingų klientų.
Pakuotės testas (Package test)
Testas, matuojantis vartotojo reakcijas į pakavimą arba etiketę.
Panelinis tyrimas (Panel research)
Bendras terminas, nurodantis is anksto atrinkta homogenine grupę žmonių iš kurių per tam tikru periodu būna renkama informacija.
Populiacija (Pop)
Žmonių, esančių šalyje, regione arba geografinėje vietoje suma.
Reklamos testas (Copy testing)
Metodas nustatyti reklamos supratimo, žinomumo, įtikinamumo laipsniui. Respondentui yra parodoma reklama ir klausiama nuomonės.
Rinkos dalis (Brand Share/Market Share)
Specifinio produkto arba paslaugos pardavimų dalis vienoje produkto/paslaugos kategorijoje.
Rinkos tyrimas (Market research)
Procesas, naudojamas apibrėžti rinkos dydį, vieta ir sandarą tam tikram produktui/paslaugai.
Stebėjimo tyrimas (Observational reseach)
Tyrimo metodas, kai informacija renkama stebint norimą situacija ir įrašant elgesį, veiksmus arba susijusius faktus.
Šaliski klausimai (Biased questions)
Klausimai, kurie yra suformuluoti ar išreikšti tokiu būdu, jog įtakoja respondento nuomonę. Jie gali suteikti tokios informacijos, kuri paveiktų respondento pasirinkimą. Šališkumas gali būti perteiktas žodžiais, judesiais, veido mimika ir pan.
Šališki atsakymai (Biased Responses)
Melagingas respondento atsakymas dėl išankstinės nuomonės ar nusistatymų. Šis šališkumas gali būti sąmoningas ir nesąmoningas.
Uždaro tipo klausimai (Close-end questions)
Uždarojo tipo klausimai yra tokie, kuriuose respondento prašoma parinkti vieną iš pateiktų atsakymų variantų. Atliekant telefonines ar “akis į akį” (F2F) apklausas apklausėjui pakanka pažymėti, ką atsakė respondentas.Vadovų arba Verslas-Verslui apklausos (B2B)

Apklausos į kurias itraukiami verslininkai iš ivairių dydžių kompanijų.Žiniasklaidos testas (Media test)

Reklamos efektyvumo tyrimas skirtingose žiniasklaidos priemonėse.Žiniasklaidos tyrimas (Media research)

Žiniasklaidos priemonių pasirinkimo ir efektyvumo tyrimas.Žinomumas (Awareness/Recall)

Statistika nusakanti produkto, kompanijos ar reklamos žinomumą tarp respondentų.