CATI metodas

CATI yra kompiuteriu valdoma apklausa respondentus apklausiant telefonu. Kompiuteris pakeičia pieštuko-ir-popieriaus klausimyną. Interviuotojas surenka telefono numerį, kurį mato kompiuterio ekrane. Telefonų numerius pagal suformuotą imtį automatiškai atrenka programinė CATI įranga. Kontakto su respondentu metu, interviuotojas perskaito klausimus pasirodančius kompiuterio ekrane, o gautus atsakymus įveda tiesiai į programinę CATI įrangą.

Programinė CATI įranga sistemiškai veda interviuotoją – vienu metu ekrane pateikiamas tik vienas klausimas. Priklausomai nuo ankstesnių atsakymų kompiuteris, patikrindamas ar atsakymai yra tinkami ir neprieštarauja vienas kitam, individualizuoja klausimyną kiekvienam respondentui. Dėl to informacijos surinkimas vyksta natūraliai ir sklandžiai. Interviavimo laikas sutrumpėja, pagerėja informacijos kokybė, nebereikia surinktų atsakymų suvedinėti iš naujo, todėl po apklausos atlikimo galima iš karto pradėti duomenų apdorojimą.