Pirkėjų pasitenkinimas – ar teko nusivilti?

2014/01/27 | Be kategorijos
15

Santrauka:

2007 m. atliekamo tyrimo metu 11% Lietuvos pirkėjų teigė nusivylę dėl pastaruoju metu įsigyto (-ų) pirkinio (-ių). Mažiau nusivylusių įsigytais pirkiniais buvo tarp vyresnio amžiaus pirkėjų, 60 metų ir vyresnių.

2013 m. atliekamo tyrimo metu, sužinojome, kad nusivylusių dėl pastaruoju metu įsigyto (-ų) pirkinio (-ių) pirkėjų yra 14%. Šis skirtumas statistiškai nėra reikšmingas. 

Tačiau statistiškai reikšmingas pokytis yra tas, kad pirkėjų, teigiančių “ne, man neteko nusivilti” procentas padidėjo nuo 59% iki 81%. Taigi, 2013 m.  atliktos apklausos metu žymiai daugiau pirkėjų buvo įsitikinę, kad jie pastaruoju metu neįsigijo blogos kokybės prekių. 

Analogiška apklausa buvo tuo pačiu metu vykdoma ir Danijoje. Jeigu tik 14% Lietuvos pirkėjų teigė, kad jiems teko nusivilti pastaruoju metu įsigytu (-u) pirkiniu (-iais), tuo metu net 35% pirkėjų Danijoje teigė, kad jiems teko nusivilti pastaruoju metu įsigytu (-u) pirkiniu (-iais). Šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas. 

Full Report